“נושא השיעור”- כישורים חברתיים

יש נושא אחד שהוגדר בחשיבות עליונה לכישורי המאה ה 21 והוא- כישורים חברתיים